Konzert in Chongqing

@ Chonqing Guotai Arts Centre